Inred ekonomiskt hemma genom att kombinera gammalt och nytt